Kansainväliset koulutukset, peruutusehdot

International Trainings, Cancellation Policy – in English below

Varausmaksua 80,00€ emme palauta.

HUOM! Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Ilmoita peruutuksesta aina info(a)mindfulness.fi.

Kurssin voi perua 6 viikkoa ennen kurssin alkua. Sen jälkeen voi nimetä sijaisosallistujan tai Center for Mindfulness (CFM), Finland Oy pidättää koulutusmaksun.

Lääkärintodistusta vastaan palautamme koulutusmaksun. Varausmaksun jälkeen maksaja/osallistuja on sitoutunut peruutusehtoihin.

Jos erää ei ole maksettu sovittuna aikana perimme 11,5 % (p.a) viivästyskoron ja maksumuistutusmaksun 15,00 €.

Cancellation Policy In English for the International Trainings

Deposit refund 80,00€ will not be returned in case of cancellation.

NOTE! Non-payment is not a cancellation. Please inform us in writing info(a)mindfulness.fi about the cancellation 6 weeks prior the training at the latest. After this you still can send an alternative person to participate the training (please name the person in writing).

No refunds will be allowed after this date, unless the participant provides a medical certificate.

The participant agrees to the cancellation policy upon the payment of the deposit.

If the payment is not submitted until agreed expiration date, the participant is charged a penalty interest of 11,5 % and a reminder fee of 15,00 €.

Enrollments by E-mail: info@mindfulness.mikkoralli.com

Ylivoimainen este

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua sirtää se toiseen ajankohtaan, jos siirron syynä on sairaustapaus tai muu vastaava perusteltu syy, eikä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ole mahdollista osoittaa uutta sijaista.

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus ennen tapaamiskerran alkua siirtää se tarvittaessa toiseen paikkaan saman kaupungin sisällä.

Koulutuksen järjestäjä ei vastaa peruutuksista, viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota koulutuksen järjestäjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia koulutuksen järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Koulutuksen järjestäjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti koulutukseen osallistujalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.